WDA5496

x:

: 9 7/32 (234.2)

: 15/32 (11.9) & 5 5/16 (134.9)

: 16 7/8 (428.6)

: PA5497

: Guangxi Liugong Machinery Company, LTD Equipment

[1]

Baldwin Filters PA5496

DONGFENG MOTOR CORPORATION 1109N-020

FLEETGUARD AA2956

FLEETGUARD AF25270

SAKURA A-8636