WDA5497

x:

: 5 3/16 (131.8) Flange 5 29/32 (150.0)

: 15/32 (11.9) & 4 1/32 (102.4)

: 16 5/16 (414.3)

: Guangxi Liugong Machinery Company, LTD Equipment

: PA5496

[1]

Baldwin Filters PA5497

DONGFENG MOTOR CORPORATION 1109N-030

FLEETGUARD AA2956

FLEETGUARD AF25271