WDA5503

x:

: 8 9/32 (210.3)

: 11/32 (8.7) & 5 5/32 (131.0)

: 14 23/32 (373.9)

: PA5504

: Guangxi Liugong Machinery Company, LTD Equipment

[1]

Baldwin Filters PA5503

FLEETGUARD AA2955

FLEETGUARD AF25268