WDH708-HD ,

x:

: 3 15/16 (100.0)

: 1 5/8 (41.3)

: 9 1/4 (235.0)

[2]

: Komatsu Equipment

Baldwin Filters PT708-HD

DONALDSON P551158

DONALDSON P551290

FIAT 1161212

FLEETGUARD HF6084

KOMATSU 281-161-1290

KOMATSU 287-161-1510

SAKURA H-5620

SCHUPP HY9033

KOMATSU